samla in, lagra och sugga mossa ros frön

Hitta och ta bort de frökapslar

Skörda frön

Torka och förvara frön

Sår frön

Blommorna av portulaca familjen, som kallas moss steg, trivs i varma områden med låg nederbörd. Deras frön är lätta att samla in och lagra för plantering under våren.

De frökapslar, kallade kapslar, växer vid basen av blommorna. Frön bildar kommer kapslarna förstora. När kapslarna torka och bli brun, kan de hämtas. Klipp av frökapsel försiktigt med fingrarna eller trädgårdssaxar, ovanför där den ansluter till stammen. Om du drar bort från stammen, kan det delas öppet, spilla frön.

Håll frökapsel över en pappershandduk, krama det försiktigt tills den spricker öppen, släpper fröna. Skaka frökapsel lätt att få alla frön.

Möjliggöra fröna att torka atop pappershandduk under 24 timmar. Sätta fröna i en förslutbar behållare, som en plastpåse, kuvert eller en glasburk. Förvara behållaren på en sval, torr plats åtskilt från ljus.

Växt mossan ökade frön i sandig jord som är i full sol hela dagen. Täck dem tunt och vatten direkt. I likhet med andra suckulenter, vatten igen endast när jorden har torkat ordentligt.